دانشگاه های دولتی ، پیام نور ودانشگاه های آزاد ایرانی

(چهارشنبه  ۱۴ فروردین ۱۳۹۸)

 

 

 


 

 

وزاتخانه ها، بنیادها و نهادهای دولتی ونیمه دولتی

(پنج شنبه  ۱۵ فروردین ۱۳۹۸)

 

 


 

 

سازمان های دولتی ونیمه دولتی

(جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۸) 

 
 
 
 

 

 

کارخانجات دولتی ، نیمه دولتی ، پالایشگاه ها وپتروشیمی ها

(شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸)

 

 

 

 


 

 

ادارات کل صدا وسیمای استان ها، سازمان مدیریت بحران استان ها ودانشگاه های علوم پزشکی استان های سراسر کشور

(یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸) 

 

 

 


 

 

شوراهای شهر در سراسر کشور

(دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸)

 
 
 
 
 

 

 

نواحی انتظامی استان ها ،استانداری ها و فرمانداری ها

(سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸)