دانشگاه های دولتی ، پیام نور ودانشگاه های آزاد ایرانی

(شنبه  ۳۱ فروردین ۱۳۹۸)

 

 

 


 

 

وزاتخانه ها، بنیادها و نهادهای دولتی ونیمه دولتی

(یکشنبه  ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸)

 

 

 


 

 

سازمان های دولتی ونیمه دولتی

(دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸) 

 
 
 
 

 

 

کارخانجات دولتی ، نیمه دولتی ، پالایشگاه ها وپتروشیمی ها

(سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸)

 

 

 

 


 

 

ادارات کل صدا وسیمای استان ها، سازمان مدیریت بحران استان ها ودانشگاه های علوم پزشکی استان های سراسر کشور

(چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸) 

 

 

 


 

 

شوراهای شهر در سراسر کشور

(پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸)

 
 
 
 
 

 

 

نواحی انتظامی استان ها ،استانداری ها و فرمانداری ها

(جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸)