نام نویسی جهانگردان برای بازدید از ایران ازاد پس از سقوط حکومت اسلامی

طرح جذب گردشگران خارجی

صنعت گردشگری امروزه در دنیا از رونق چشمگیری برخوردار است که بر هیچکس پوشیده نیست. متاسفانه در چهل سال گذشته کشور ما به دلیل وجود حکومت اسلامی در ایران از فواید این صنعت جهانی برخوردار نبوده است صنعتی که نه تنها اورنده ی سرمایه گذاری های خارجی به ایران وایجاد مشاغل مختلف ، ودر نتیجه توسعه کشور است،بلکه شناساندن فرهنگ غنی این سرزمین به جهانیان رادر دستور کار قرار می دهد . این صنعت می تواند به سرعت سرمایه گزاری های خارجی را به کشور جذب تا پذیرای جهانگردان باشیم تا نه تنها خرابی های به جا مانده را باز سازی کنیم بلکه چهره واقعی ایران وایرانیان را به دیگر ملل دنیا معرفی نماییم و مهرورزی به تمام انسانها را بدون در نظر گرفتن هیچ مرز جغرافیایی ، نژادی ، دینی و… به اثبات رسانیم. با توجه به اقامت چند میلیون ایرانی در کشورهای مختلف به دلیل استقرار حکومت اسلامی درایران وبا توجه به داشتن ارتباطات شغلی ،دوستی ویا ازدواجی با دیگر افراد کشور محل اقامتشان می توانند مشخصات دوطلبان را در جدول زیر یاداشت نمایند تا پس از ازادی ایران با ازادی وامنیت کامل در الویت سفر قرار گیرند

 

برای افزودن نام خود در این لیست فرم زیر را پر کنید:

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده اند.