جبهه

سازمانی که نمایندگان سیاسی طبقات واقشار مردمی برای نیل به یک هدف مشترک در ان متحد می شوند وبه خاطر منافع مشترکی که در برنامه جبهه منعکس می شود، مبارزه می کنند.جبهه با حزب فرق دارد زیرا حزب ، سازمان یک طبقه یا گروه اجتماعی ویا بخشی از یک طبقه است که بر اساس منافع ان طبقه یا گروه اجتماعی  تشکیل می شود وهدف ان ، مبارزه در راه تحقق ان اهداف ونیل به ان منافع است. علت انتخاب نام جبهه برای همراه شدن هر فرد به این حرکت است که هدفش گذار از کل نظام جمهوری اسلامی ونه اصلاح ان است زیرا بر همگان از جمله ایرانیان وجهانیان اشکار است این رژیم خود کامه  به هیچ وجه اصلاح پذیر نمی باشد.افرادی که همراه خواهند شد،خواستار استقرار حکومتی بر اساس رای ازاد و مستقیم ایرانیان وجدایی کامل دین از حکومت می باشند

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده اند.